Monthly Archives

November 2018

ខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចយួនយកកម្ពុជាទេ

១. ប្រវត្តិចុះចាញ់របស់ខ្មែរ យោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្ត ឥន សុផល (២០១៦): “កម្ពុជារវាងសៀម-យួន និងអាណានិគមន៍បារាំង” ខ្មែរជាប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់ខ្លាំងពូកែជាង ៦០០ឆ្នាំ ដោយធ្លាប់បានសាងសង់ប្រាង្គប្រាសាទរាប់ពាន់…
Cheap Jerseys 90  Wholesale Jerseys Paypal