Monthly Archives

November 2019

ដូរសិន ឬ ទៅសន្សឹមៗ

ដោយឈរលើស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្តែងបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមានជម្រើស២សម្រាប់ដំណើរការនយោបាយទៅថ្ងៃមុខ។ ជម្រើសទី១ សំដៅលើការចង់បានរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺ “ដូរសិន” និងជម្រើសទី២…
Cheap Jerseys 90  Wholesale Jerseys Paypal